Oplysning om klageadgang


Hvis du ønsker at klage over Dansk Kabel TV´s afgørelse

Har du en klage, skal du sende din klage skriftligt til Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 30 dage efter, at klagen er modtaget.

Klagen sendes til: klage@danskkabeltv.dk

Er du i tvivl om dine vilkår som kunde, kan du læse dem her.

Hvis du ikke er enig i Dansk Kabel TV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester – fx klager over regningen eller Dansk Kabel TV’s vilkår – kan du indbringe afgørelsen for:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk
Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du ikke er enig i Dansk Kabel TV’s afgørelse, og hvis din klage vedrører indholdstjenester – fx tv, musik eller ringetoner – kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk

dørtelefoni, videoovervågning, adgangskontrol, porttelefoni, alarm, tyverialarm, tågesikring

Bred vifte af sikringsløsninger

Tyverialarm, adgangskontrol, videoovervågning og tågesikring er nogle af de produkter DKTV Sikring tilbyder - altid tilpasset jeres behov.