Foreningsadministration


Jeres forening kan benytte Dansk Kabel TV til administration, blandt andet i forbindelse med TV aftaler og meget mere. Kontakt os, og lad os finde en samarbejdsform der passer til jer:

  • Oprettelse af nye medlemmer
  • Registrering af flytninger
  • Registrering af pakkevalg
  • Opkrævning af kontingent m.v.
  • Restance- og lukkekørsler
  • Udarbejdelse af budgetter og regnskaber
  • Betaling af leverandører
  • Indberetning til signalleverandører og Copydan

 

Dansk Kabel TV - Vi gør hverdagen lettere

Vi gør hverdagen lettere!

Dansk Kabel TV tilbyder rådgivning om udbygning samt service i jeres antenneanlæg.